Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını verdiği Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını verdiği Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına yönelik kararname Resmi Gazete’de yayımlandı Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Başkanlık, cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini koordine etmekten sorumlu olacak. Gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından “Bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun” diyerek duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkileri arasına bir yenisi eklendi.

ALEV-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURULDU

Bakanlık bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Buna göre bakanlık Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri de yürütecek. Kurulan başkanlığın görevleri şöyle:

“Cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek. Cemevlerinin başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimlere veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Alevi-Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek. Özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek. Alevi-Bektaşilikle ilgili akademik faaliyetleri desteklemek amacıyla üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Alevi-Bektaşiliği yurt içinde ve yurt dışında bilimsel yönüyle araştırmak, derlemek ve bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek. Görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak. Alevi-Bektaşilikle ilgili eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

DANIŞMA KURULU 11 ÜYEDEN OLUŞUYOR

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini başkanlığa bildirmek üzere Danışma Kurulu da kuruldu. Danışma Kurulu başkan ve 11 üyeden oluşurken, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı, Danışma Kurulunun da başkanı olacak. Danışma Kurulu üyeleri, Alevi- Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve çalışmaları bulunanlardan Cumhurbaşkanı tarafından 3 yıllığına seçilecek ve bakan gerekli gördüğü hallerde Danışma Kuruluna başkanlık edebilecek. Danışma Kurulu üyelerinin ve toplantıya davet edilen kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri bakanlık bütçesinden karşılanacak. Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Resmi Gazete’de ayrıca, “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 30’uncu maddesi uyarınca sırasıyla strateji geliştirme başkanı ve bakanlık genel müdür yardımcısına denk olacak” ifadelerine yer verildi.

Kararname ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için başkan, başkan yardımcısı, daire başkanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı, çözümleyici, sekreter, şoför, hizmetli, mütercim, sosyolog, psikolog, grafiker unvanlarından oluşan 53 kadro ihdası gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ‘HAYIRLI OLSUN’ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeyi sosyal medya hesabından “Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete’de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun.” sözleriyle duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir